Hur mycket information har NM, SHM och Wikidata om denna person?

Nationalmuseum Statens historiska museer Wikidata

Vilka andra institutioner har information om denna person?


Informationen i Wikidata

Klicka för att expandera