Visualiseringar för datadriven samlingsforskning

Jag fick under hösten 2021/2022 nöjet att arbeta på en serie visualiseringar för att illustera de värden och data som Nationalmuseum, Statens historiska museer och Wikimedia Sverige tillsammants jobbat med i projektet "Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning".

Relaterade länkar

Föremålsjämförelse

Nationalmuseum och Statens historiska museer når ökad interoperabilitet genom att deras samlingar använder sig av gemensamma Wikidata auktoriteter! Välj en personauktoritet och utforska föremål från båda samlingarna. Kompletterar de varandra?

Utforska

Kartor

Dessa kartor exemplifierar Wikidatas rika information som vi oftast ej har att tillgå genom museum-förvaltade auktoriteter. Fundera på hur interoperabilitet kan ha påverkat antalet kartor som har skapats under kort tid.

Utforska

Bubblor

"Bubblor" är en kvantitativ visualisering av hur många objekt som är kopplade till de 1400 auktoriteterna som finns hos både Nationalmuseum och Sveriges historiska museer. Se hur de kompletterar varandra och fundera över om du kan se några mönster.

Utforska

"Wikidataeffekten"

Hur mycket mer data finns om en person i Wikidata än i Nationalmuseums och SHMs samlingar? Vilka andra kulturarvsinstutioner har Nationalmuseum och SHM sällskap av i Wikidata?

Utforska ett exempel

Visby

Med hjälp av Wikidata kan man också ta del av data från många andra källor, såsom OpenStreetMap. Se hur geografiska utsträckningar kan ge mervärde till utforskandet av samlingar.

Utforska

Wikipedia Statistik

På vilka språk läser man om platserna i Nationalmuseums och Statens historiska museers samlingar?

Utforska

Konstnärskartor

Se hur Wikidata kan användas för att skapa kartor över konstnärsskap. Denna visaulisering baseras både på personauktoriteter och platsauktoriteter.

Utforska